fa-IRen-US
Search
Monday, June 17, 2024
Menu

وضعیت زیرساخت های استان همدان:
امور زیربنایی به عنوان یکی از اصلی ترین زیرساخت ها در  فعالیت های عمده اقتصادی به شمار می آید به طوریکه بستر و شرایط لازم را جهت استقرار فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی فراهم می آورد. با توجه به این موضوع که سرمایه گذاری در حوزه امور زیربنایی به عنوان تسهیل کننده فعالیت های اقتصادی و یک عامل انگیزشی و تشویقی جهت حضور بخش خصوصی عمل می نماید، لذا دارای اثرات توسعه ای بلند مدت می باشد. بنابراین سرمایه گذاری در بخش های مختلف امور زیربنایی نقش به سزایی در شکل گیری و ادامه هرچه بهتر سرمایه گذاری های آتی در بخش های عمده اقتصادی خواهد داشت.


بخش انرژی:
انرژی نقش ویژه ای در رشد و توسعه اقتصادی، رفاه اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی و امنیت یک جامعه ایفا می کند. از آنجا که در کلیه فعالیتهای اقتصادی، انرژی (آب، برق، نفت و گاز) به عنوان زیربنای شروع فعالیت ها به حساب آمده و از همه مهم تر به عنوان نهاده تولیدی اساسی در پروسه تولید وارد می شود، به همین دلیل سهولت دستیابی به اقلام انرژی و محاسبات مربوط به آن برای فعالان اقتصادی بسیار مهم می باشد.
آب و فاضلاب:
نقش آب در زنجیره ارزش افزوده اقتصادی کشورها برکسی پوشیده نیست. بنابراین هزینه تامین آب و خدمات فاضلاب در توان اقتصادی ملت ها در صحنه تجارت بین الملل بسیار اثرگذار است و سلامت اقتصاد آب، می تواند شاخص مهمی برای سنجش سلامت اقتصاد هر کشوری محسوب گردد.

شاخص و نماگر های آب و فاضلاب شهری استان همدان:

حداکثر ظرفیت منابع تامین آب

597000 (هزار مترمکعب )

حجم کل آب تولیدی

42345(هزار متر مکعب)

حجم فروش آب

30715(هزار متر مکعب)

تعداد انشعاب آب

154947(فقره)

حجم مخازن در مدار بهره برداری

119242(مترمکعب)

طول شبکه توزیع آب

4655 (کیلومتر)

طول خطوط انتقال آب

2040(کیلومتر)

تعداد انشعاب فاضلاب

207941  (انشعاب)

 برق:
صنعت برق به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین صنایع زیرساختی و بنیادی، نقش برجسته‌ای در توسعه صنعتی هرکشور برعهده دارد. این صنعت نه‌تنها به‌عنوان تأمین‌کننده انرژی مورد نیاز سایر صنایع شناخته می‌شود، بلکه نقش و اهمیت این صنعت در توسعه سایر صنایع نیز بسیار چشمگیر است. اهمیت توسعه صنعت برق تاحدی است که میزان مصرف سرانه برق هرکشور از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه‌یافتگی آن کشور محسوب می‌شود.

شاخص و نماگر های برق شهری استان همدان:

تولید ناخالص برق

2522(میلیون کیلو وات ساعت)

ظرفیت عملی مولدهای نصب شده

1000(هزار کیلو وات )

تعداد انواع مشترکین برق

663062(مشترک)

مقدار فروش برق بر حسب نوع مصرف

3003787(مگا وات ساعت)

ظرفیت پست های انتقال برق (پست های انتقالی)

2285 (پست)

ظرفیت پست های انتقال برق (پست های فوق توزیع )

1518(پست)

طول انواع خطوط انتقال برق

2727( کیلومتر مدار )

درصد روستاهای دارای برق

100(درصد)

نفت و گاز:
کشور ما ایران، علاوه بر اینکه دارای ذخایر ویژه و عمده ای از منابع انرژی بخصوص نفت و گاز می باشد، در منطقه ای از جهان واقع است که یکی از اصلی ترین منابع انرژی در سطح جهان به شمار می رود. ایران با حدود 100 سال سابقه در صنعت نفت و به عنوان دومین صادرکنندة آن در خاورمیانه و همچنین صاحب دومین منابع گاز طبیعی درجهان با توجه به موقعیت ممتاز و بی مانند جغرافیایی سیاسی دربخش انرژی جهانی،از مرتبه والایی برخوردار است.

وضعیت مواد سوختی،تعداد جایگاه ها و تعداد شعب فروش نفت در استان همدان:

مخازن مواد سوختی

تعداد

895

ظرفیت(متر مکعب)

20274

جایگاهها

دولتی

76

خصوصی

4

جمع

72

تعداد شعب فروش فروش نفت

339

 

تعداد شهرها و روستاهای گاز رسانی شده و تعداد انشعابات و تعداد مصرف کننده گاز طبیعی استان همدان:

تعداد شهر های گازرسانی شده

29

تعداد روستا های گازرسانی شده

832

تعداد انشعاب

جمع

297217

خانگی-تجاری

296643

صنعتی

574

تعداد مصرف کننده

خانگی

490258

تجاری

28025

صنعتی

1017

مصرف گاز طبیعی (میلیون متر مکعب)

2419

حمل و نقل:
در فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها، همبستگی مستقیم و مثبتی میان گسترش حمل و نقل و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بیشتر وجود دارد. به عبارت دیگر همراه با افزایش تولید ناخالص داخلی، میزان ارزش افزوده بخش حمل و نقل نیز افزایش می یابد و به همین دلیل است که توسعه و رشد اقتصادی بسته به توسعه بخش حمل ونقل نیز افزایش می یابد و فعالیتهـای حمل و نقل از جمله فعالیتهای اساسی و زیربنایی برای رشد و تحول اقتصادی به حساب می آید.

شاخص و نماگرهای حمل و نقل جاده ای و هوایی استان همدان:

انواع راه های تحت حوزه استحفاظی استان

5109

تعداد آزاد راه بین شهری

85

تعداد بزرگراه بین شهری

460

تعداد راه اصلی بین شهری

344

تعداد راه فرعی بین شهری

767

تعدا راه دورن شهری

95

تعداد راه روستایی

3358

تعداد شرکت تعاونی حمل و نقل

31 (واحد)

تعداد مسافران

دورن استانی

3550732(نفر)

برون استانی

1996769(نفر)

 

بخش ارتباطات:
زندگی امروز انسان ها تا حد بسیاری به ارتباطات بستگی دارد. به ویژه آنکه بسیاری از مردم جهان از طریق ارتباطات تأمین معاش می کنند. سطح مراودات در جامعه کنونی آنچنان است که اگر انسانی از ایجاد ارتباط با دیگران خودداری نماید یا دور بیفتد، در گذران زندگی خود با مشکلاتی روبرو می شود.

شاخص و نماگرهای ارتباطات استان همدان:

تعداد تلفن های ثابت منصوبه

750209(دستگاه)

تعداد تلفن های ثابت مشغول به کار

591104(شماره)

تعداد تلفن های ثابت مشغول به کار در نقاط روستایی

168433 (شماره )

تعداد تلفن های ثابت مشغول به کار در نقاط شهری

423671 (شماره)

تعداد تلفن های همراه واگذار شده

1241496 ( شماره)

خطوط تلفن های همراه اول دائمی

259006 (شماره )

طوط تلفن های همراه اول اعتباری

982490 (شماره )

روستاهای دارای ارتباط مخابراتی

1083(روستا)

دی ان ان