جستجو
دوشنبه, 28 خرداد,1403
Menu

تماس با ما

 

 

 

 

رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان (استاندار گیلان)       اسدالله عباسی     -
نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان (مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان): علیرضا نوروزی 013-33327602
معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان آسیه قاسمی 013-33326009
رئیس گروه سرمایه گذاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی زینب عاطفی 013-33333825
مرکزخدمات سرمایه گذاری خارجی - 013-33339637

 

 

نمایندگان تام الاختیار مرکز خدمات سرمایه گذاری

 

دستگاه های اجرایی

 

نمایندگان دستگاه ها

 

نمایندگان دستگاه ها

 

نمایندگان دستگاه ها

 

نمایندگان دستگاه ها

 

نمایندگان دستگاه ها

 

نمایندگان دستگاه ها

 

نمایندگان دستگاه ها

 

نمایندگان دستگاه ها

 

نمایندگان دستگاه ها

 

نمایندگان دستگاه ها

 

نمایندگان دستگاه ها

 

نمایندگان دستگاه ها

 

نمایندگان دستگاه ها

 

نمایندگان دستگاه ها