جستجو
یکشنبه, 24 تیر,1403
Menu

مراحل ثبت سرمایه خارجی

مقررات ورود، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی

 

دانلود راهنمای ثبت سرمایه خارجی

 

 

ماده 21: ورود ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی

  الف: سرمایه نقدی

       1- واریز معادل ریالی ارز وارده سرمایه گذار به حساب بنگاه یا طرح

       2- واریز ارز سرمایه گذار بدون تبدیل به ریال به حساب ارزی

       تبصره: ارسال گواهي حواله‌هاي ارزي بانكی توسط شبکه پولی کشور به سازمان

   ب: سرمایه غیرنقدی 

        1- موافقت سازمان با ورود و اعلام به گمرک جهت ارزشیابی و ترخیص

ثبت سرمایه خارجی

الزامات قانونی:

  •  مواد (1) و  (11) قانون شامل تعريف انواع سرمايه خارجي
  • 5 فصل قانون شامل مواد  (11) تا (18)  ناظر بر پذيرش، ورود و خروج سرمايه خارجي
  • فصل (5) آيين نامه شامل ماده (21) در دو بخش همراه با چهار تبصره در خصوص

مفاد مجوز سرمایه گذاری خارجی در خصوص ثبت سرمایه

با عنایت به مفاد مجوز سرمایه‌گذاری خارجی "سرمایه‌گذاران خارجی مکلفند از تاریخ ابلاغ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی، طی مدت شش ماه بخشی از سرمایه مصوب را که حاکی از عزم سرمایه‌گذاران به اجرای طرح باشد، به کشور وارد نموده و با ارائه مستندات مربوط در سازمان سرمایه‌گذاری ثبت نمایند. در صورتیکه سرمایه‌گذاران در مدت مزبور اقدام به ورود و ثبت سرمایه ننمایند و یا با ارائه دلایل قانع کننده نسبت به تمدید مدت اقدام نکند، مجوز سرمایه‌گذاری باطل شده تلقی خواهد شد. برخورداری از پوشش حمایتی قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی منوط به ورود و ثبت سرمایه مصوب سرمایه‌گذاران خارجی نزد سازمان سرمایه‌گذاری می‌باشد.

انواع ثبت سرمايه تحت پوشش فيپا

 

شرایط ثبت انواع سرمایه خارجی:

الف) آورده نقدی:

موضوع تبصره بند الف-2 ماده (21) آئین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی:

1. آورده نقدی وارده از طریق بانک‌ها و صرافی‌های بانک‌ها:

مقتضی است جدول (1)توسط بانک‌ عامل تکمیل و مستقیما در سربرگ بانک‌ به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران گواهی گردد.

2. آورده‌های نقدی وارده از طریق اظهارنامه ارزی (ارزهمراه مسافر): در این خصوص مقتضی است اصل اظهارنامه ارزی (در مواردی که ارز در بانک تبدیل به ریال نشده باشد) به همراه تصویر فیش بانکی واریز ارز و یا معادل ریالی آن (نهایتا تا 2 روز کاری از تاریخ اظهارنامه) به حساب شرکت سرمایه‌پذیر به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ارائه گردد.

3. سرمایه‌گذاری مجدد )سود قابل انتقال سرمایه گذار خارجی( : بر اساس ماده (29) آيين‌نامه سرمايه‌گذار خارجي در صورت تمايل مي‌تواند تمام يا قسمتي از مبالغ قابل انتقال ناشي از مواد  (13)، (14) و (15) قانون را با اجازه هيات به افزايش سرمايه‌گذاري خود در همان بنگاه اختصاص دهد و يا پس از طي تشريفات قانوني براي اخذ مجوز سرمايه‌گذاري، صرف سرمايه‌گذاري جديد بنمايد. (مستندات مورد نیاز: صورت‌هاي مالي حسابرسي شده دوره مورد نظر- صورتجلسه تصميمات هيات مديره)

ب)آورده غیرنقدی:

1. سرمایه غیرنقدی ترخیص‌شده از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران: در صورت صدور برگ سبز گمرک اصل و تصویر پشت و رو برگ سبز گمرکی، تصویر مجوز ثبت سفارش و پروفرمااینویس مربوطه و در صورت عدم صدور برگ سبز گمرک ارائه رسید پروانه الکترونیکی واردات به همراه سایر اسناد فوق‌الذکر

2. موارد وارده به مناطق ویژه اقتصادی و فاقد برگ سبز گمرکی: موضوع بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران به شماره 260/24/1/109/1106/178860 مورخ 1387/07/08، مقتضی است طیق مفاد بخش‌نامه مزبور اطلاعات کالاهای وارده در قالب جدول (2) تکمیل و به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران جهت ارائه به کمیته ویژه ارسال گردد.

3. سرمایه غیرنقدی وارده در قالب دانش فنی و خدمات تخصصی: طبق تصوینامه هیات وزیران شماره 20700/ت53461 ه مورخ 1396/02/25 آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود (اصلاحیه آئین نامه) در طرح‌های سرمایه‌گذاری می بایست ثبت تقاضا در سامانه ارزش‌گذاری اقدام گردد. در حال حاضر بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور، ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود کمافی‌السابق توسط دستگاه ذیربط انجام خواهد پذیرفت. بر این اساس پس از ورود دانش فنی با تکنولوژی مربوطه به کشور، واحد سرمایه‌پذیر می‌بایست مستندات ورود دانش فنی را به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران اعلام نماید تا پس از بررسی و تایید توسط دستگاه ذیربط مراتب اعلام  ثبت دانش فنی به عنوان آورده سرمایه‌گذار خارجی در سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران انجام گردد.

**توجه: اين فرآيند به متقاضيان دريافت خدمات ارزشگذاري از شرکتهاي داراي مجوز از معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري اختصاص دارد و ثبت نام متقاضيان دريافت مجوز ارزشگذاري دارايي هاي نامشهود از طريق درگاه ملي مجوزها WWW.G4B.ir صورت مي پذيرد.

ج) در هريك از روش‌هاي خارج از پيش‌بيني قانون، چنانچه اسناد مثبته برون شركتي مؤيد پرداخت‌هاي سرمايه‌گذار خارجي مرتبط باهزينه‌هاي قابل قبول پروژه ارائه گردد، پس از بررسي‌هاي كارشناسي در صورت تاييد هيات سرمايه‌گذاري خارجي قابليت ثبت خواهد داشت.

ثبت سرمايه نقدي

1- حواله‌هاي ارزي بانكي

2- اظهارنامه‌هاي ارزي

3- ارز وارده از طريق صرافي‌ها

 

1 - گواهي حواله‌هاي ارزي بانكي:

 

مراحل دريافت اظهار نامه ارزي و واريز ارز يا معادل ريال آن به حساب شركت سرمايه پذير:

 

 

2– اظهارنامه‌هاي ارزي :


 

3– ارز وارده از طريق صرافي‌هاي مجاز بانكي و غير بانكي لزوم ثبت در سامانه سنا:
 

 

4- سرمايه‌گذاري مجدد (سود قابل انتقال سرمايه‌گذار خارجي):

بر اساس ماده (29) آيين‌نامه سرمايه‌گذار خارجي در صورت تمايل مي تواند تمام يا قسمتي از مبالغ قابل انتقال ناشي از مواد (13) ، (14) و (15) قانون را با اجازه هيات به افزايش سرمايه‌گذاري خود در همان بنگاه اختصاص دهد و يا پس از طي تشريفات قانوني براي اخذ مجوز سرمايه‌گذاري، صرف سرمايه‌گذاري جديد بنمايد.


مستندات مورد نياز:

صورتهاي مالي حسابرسي‌شده دوره مورد نظر
صورتجلسه تصميمات هيات مديره
 

ثبت سرمايه غیر نقدي

1- سرمايه غيرنقدي وارده از مبادي گمركي

 مستندات سرمايه غيرنقدي وارده از طريق گمرك

1- اصل و تصوير پشت و رو پروانه سبز گمركي
2- تصوير مجوز ثبت سفارش
  3- تصوير پيش‌فاكتور
 

1- رسيد پروانه الكترونيكي واردات و اظهار نامه گمركي مربوطه:

 

2- تصوير مجوز ثبت سفارش:

 
3- تصوير پيش‌فاكتور (Proforma Invoice) :

 

2- سرمايه غيرنقدي وارده از طريق مناطق ويژه


 

بخشنامه سرمايه غيرنقدي وارده از مبادي غيرگمركي  (  مناطق ويژه و آزاد تجاري و صنعتي) :
 

 

 

جدول مورد تاييد  دفتر تعيين ارزش گمرك براي ارزشيابي واردات از مناطق آزاد و ويژه اقتصادي بند الف بخشنامه مذكور

 

ماشين آلات و تجهيرات وارد شده براي خط توليد ..... در شركت .... از مبدا منطقه ويژه/آزاد........

 

3- سرمايه غيرنقدي وارده در قالب تکنولوژی  دانش فني، خدمات تخصصي و...

انتقال تكنولوژي: حق اختراع، دانش فني، اسامي و علائم تجاري و خدمات تخصصي


 

آیین نامه ارزش گذاری دارایی ­های نامشهود

  • طبق ماده 6 آيين نامه ارزش گذاري دارايي هاي نامشهود در طرح های سرمایه گذاری مصوب سال 1396، وظیفه راه‌اندازی سامانه ارزش گذاری  به سازمان برنامه و بودجه كشور محول شده بود. این مصوبه در سال 1398 اصلاح و این مسوولیت به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری واگذار گردید.
  • متقاضی پس از ثبت تقاضا در سامانه ارزش گذاری متناسب با موضوع و ابعاد طرح سرمایه گذاری نسبت به استفاده از خدمات هیأت کارشناسان یا مؤسسه­ها یا شرکت­های ارزش­گذاری اقدام خواهد کرد. سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران حسب تشخیص می تواند گزارش ارزش گذاری انجام شده در مراجع معتبر خارجی را از متقاضی مطالبه کند.

 

 

ثبت سرمايه خارجي – ساير روش‌ها به تاييد هيات سرمايه گذاري خارجي: 

 

- پرداخت‌هاي نقدي سرمايه‌گذار خارجي در خارج از كشور مرتبط با پروژه:

  • هزينه‌ لابراتوارها، طراحي‌ها، مطالعات و تحقيقات و....
  • پيش‌پرداخت‌ها (براي مثال بابت ماشين‌آلات، مواداوليه و ....)
  • ....

- روش‌هاي تهاتري

- ....

در هريك از روش‌هاي خارج از پيش‌بيني قانون، چنانچه اسناد مثبته برون‌شركتي مؤيد پرداخت‌هاي سرمايه‌گذار خارجي مرتبط با هزينه‌هاي قابل قبول پروژه ارائه گردد، پس از بررسي‌هاي كارشناسي در صورت تاييد هيات سرمايه‌گذاري خارجي قابليت ثبت خواهد داشت.
 

دی ان ان