جستجو
ﺳﻪشنبه, 03 خرداد,1401
Menu

جانمایی کلیه مجوزها

رديف زیربخش نام مجوز تاریخ صدور مجوز مرجع صدور معرف/مالک عرصه شهرستان بخش/روستا مساحت (متربع) سرمایه گذاری مورد نیاز
 (میلیارد ریال)
 تصویر مجوز فرآیند دریافت مجوز روند واگذاری عرصه
1 گردشگری نمونه گردشگری عسگر آباد 1400/10/11 میراث فرهنگی امور اراضی-میراث آستانه اشرفیه عسگرآباد 62000 10000
2 گردشگری پارک جنگلی بشمن 1400/10/11 میراث فرهنگی منابع طبیعی انزلی بشمن 62730 10000
3 گردشگری پارک جنگلی قلعه سیمرغ 1400/10/11 میراث فرهنگی منابع طبیعی شفت خرفکل 62340 10000
4 گردشگری پارک جنگلی شهید مسافر 1400/10/11 میراث فرهنگی منابع طبیعی آستانه اشرفیه کیاشهر 135300 10000
5 گردشگری پارک جنگلی میرزا کوچک خان 1400/10/11 میراث فرهنگی منابع طبیعی رودبار رستم اباد شمالی 62335 10000
6 گردشگری مجتمع گردشگری رستم اباد 1400/9/29 میراث فرهنگی منابع طبیعی رودبار رستم اباد  778000 10000
7 گردشگری مجتمع گردشگری ماکلوان 1400/9/29 میراث فرهنگی راه و شهرسازی فومن ماکلوان 57344 10000
8 گردشگری مجتمع گردشگری امام زاده هاشم 1400/9/29 میراث فرهنگی منابع طبیعی رشت امام زاده هاشم 66000 10000
9 گردشگری مجتمع گردشگری 1400/10/28 میراث فرهنگی امور اراضی سیاهکل بالارود 14104 3000
10 گردشگری مجتمع گردشگری 1400/10/27 میراث فرهنگی راه و شهرسازی انزلی طالب آباد 40000 5000
11 گردشگری مجتمع گردشگری لنگرود چمخاله 1400/12/24 میراث فرهنگی راه و شهرسازی لنگرود چمخاله 170000 3500
12 ورزشی مجموعه ورزشی چند منظوره 1400/10/5 ورزش و جوانان راه و شهرسازی رشت بخش 4 2574/59
13 ورزشی مجموعه ورزشی چند منظوره 1400/10/5 ورزش و جوانان راه و شهرسازی رشت بخش 4 19748/21 -

جانمایی کلیه مجوزها

رديف زیربخش نام مجوز تاریخ صدور مجوز مرجع صدور معرف/مالک عرصه شهرستان بخش/روستا مساحت (متربع) سرمایه گذاری مورد نیاز
 (میلیارد ریال)
تصویر مجوز فرآیند دریافت مجوز روند واگذاری عرصه
1 صنعت تولید انواع محصولات
 و قطعات پلاستیکی
 مرتبط باکشاورزی
و دام پروری و شیلات
1400/10/21 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های
صنعتی
صومعه سرا شهرک صنعتی 3553 50  
2 صنعت تولید انواع قطعات
 پلاستیکی
 عایق الکترونیکی
1400/10/21 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های
 صنعتی
انزلی خمیران 2800 100  
3 صنعت تولید ملحقات پلاستیکی
دستگاه و تجهیزات پزشکی
1400/10/21 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های
 صنعتی
انزلی خمیران 2100 200  
4 صنعت تولید انواع برنج
 فرم داده شده
 آمیخته با نشاسته
1400/10/21 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های
 صنعتی
لاهیجان تموشل 3020 250
 واگذار شد
5 صنعت جعبه و محفظه
 پلاستیکی
1400/12/26 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های
 صنعتی
انزلی خمیران    
6 صنعت ظروف یکبار مصرف
 پلیمری
 زیست تخریب پذیر
1400/12/26 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های
 صنعتی
انزلی خمیران    
7 صنعت انواع قاب پلاستیکی 1400/12/26 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های
 صنعتی
انزلی ناحیه صنعتی لشت نشاء    
8 صنعت برچسب پلاستیکی
 چاپ شده
1400/12/26 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های
 صنعتی
انزلی ناحیه صنعتی لشت نشاء    
9 صنعت آفتابگیر پلاستیکی
خودرو
1400/12/26 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های
 صنعتی
انزلی ناحیه صنعتی لشت نشاء    
10 صنعت محصولات و
فرآورده های
 آرایشی پوست
1400/12/26 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های
 صنعتی
انزلی ناحیه صنعتی لشت نشاء    
11 صنعت انواع نوار چسب
 پلاستیکی
تک لایه چاپ نشده
1400/12/26 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های
 صنعتی
رشت ناحیه صنعتی لشت نشاء    
12 صنعت کیسه بدون بافت
 یک لایه از پلی اتیلن
1400/12/26 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های
 صنعتی
رشت ناحیه صنعتی لشت نشاء    
13 صنعت آکواریوم پلاستیکی 1400/12/26 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های
 صنعتی
رشت ناحیه صنعتی لشت نشاء    
14 صنعت کیسه بدون بافت
 یک لایه از پلی اتیلن
1400/12/26 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های
 صنعتی
رشت ناحیه صنعتی لشت نشاء    
15 صنعت آب مقطر کرید
خوراکی
1400/12/26 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های
 صنعتی
رشت ناحیه صنعتی لشت نشاء    
16 صنعت پانل فولادی با هسته
 پلی اورتان
1400/12/26 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های
 صنعتی
رشت ناحیه صنعتی لشت نشاء    
17 صنعت انواع ملحقات فلزی
کلاسور
 و زونکن به جز
 قفل و گیره
1400/12/26 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های
 صنعتی
رشت ناحیه صنعتی لشت نشاء    
18 صنعت شکل دهی ورق 1400/12/26 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های
 صنعتی
رشت ناحیه صنعتی لشت نشاء    
19 صنعت ظروف استیل
 اشپزخانه
1400/12/26 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های
 صنعتی
رشت ناحیه صنعتی لشت نشاء    
20 صنعت پانسمان و
ترمیم کننده
 زخم
1400/12/26 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های
 صنعتی
رشت ناحیه صنعتی لشت نشاء    
21 صنعت ظروف یکبار مصرف
 اسفنجی
1400/12/26 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های
 صنعتی
رشت ناحیه صنعتی لشت نشاء    
22 صنعت کیسه بدون بافت
 یک لایه از پلی اتیلن
1400/12/26 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های
 صنعتی
رشت ناحیه صنعتی لشت نشاء    
23 صنعت عملیات برش کاری
 ورق فلزات
1400/12/26 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های
 صنعتی
رشت ناحیه صنعتی لشت نشاء    
24 صنعت انواع جعبه و محفظه
و پلاستیکی  برای
حمل و نقل و بسته بندی
1400/12/26 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشاء    

جانمایی کلیه مجوزها

رديف زیربخش نام مجوز تاریخ صدور مجوز مرجع صدور معرف/مالک عرصه شهرستان بخش/روستا مساحت(متربع) سرمایه گذاری مورد نیاز
 (میلیارد ریال)
تصویر مجوز فرآیند دریافت مجوز روند واگذاری عرصه
1 صنایع تبدیلی بسته بندی انواع سرکه 1400/10/22 سازمان جهاد کشاورزی شرکت شهرک های صنعتی شفت ناحیه صنعتی خرطوم 1939/21 120  
2 صنایع تبدیلی بسته بندی میوه تازه 1400/10/23 سازمان جهاد کشاورزی شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1002/76 120  
3 صنایع تبدیلی بسته بندی چای 1400/10/23 سازمان جهاد کشاورزی شرکت شهرک های صنعتی شفت ناحیه صنعتی خرطوم 1998/73 145  
4 صنایع تبدیلی ذخیره سازی و نگهداری سردخانه بالای صفر 1400/10/23 سازمان جهاد کشاورزی شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1319/92 140  
5 صنایع تبدیلی بسته بندی انوع
 گیاهان دارویی
1400/12/19 سازمان جهاد کشاورزی شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 483/35 25  
6 صنایع تبدیلی ذخیره سازی و نگهداری
سردخانه بالای صفر
1400/12/19 سازمان جهاد کشاورزی شرکت شهرک های صنعتی شفت ناحیه صنعتی خرطوم 5238 600
7 صنایع تبدیلی ذخیره سازی و نگهداری
سردخانه بالای صفر
1400/12/19 سازمان جهاد کشاورزی شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 5132/66 600
8 صنایع تبدیلی بسته بندی برنج غلات خشکبار 1400/12/19 سازمان جهاد کشاورزی شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1736/22 100
9 صنایع تبدیلی بسته بندی قند و شکر
و شیرین کننده ها
1400/12/19 سازمان جهاد کشاورزی شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 439/56 27
10 صنایع تبدیلی بسته بندی گلاب و عرقیات 1400/12/19 سازمان جهاد کشاورزی شرکت شهرک های صنعتی شفت ناحیه صنعتی خرطوم 1709 55
11 صنایع تبدیلی بسته بندی انواع گیاهان دارویی 1400/12/19 سازمان جهاد کشاورزی شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1000 42
12 صنایع تبدیلی انواع خوراک دام و
طیور و آبزیان
1400/12/19 سازمان جهاد کشاورزی شرکت شهرک های صنعتی شفت ناحیه صنعتی خرطوم 1796/96 150
13 صنایع تبدیلی انواع غذاهای آماده و
نیمه آماده کنسروی
1400/12/19 سازمان جهاد کشاورزی شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 2882/62 210
14 صنایع تبدیلی بسته بندی برنج، آرد و سبوس 1400/12/19 سازمان جهاد کشاورزی شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 754/4 65
15 صنایع تبدیلی بسته بندی برنج غلات چای 1400/12/19 سازمان جهاد کشاورزی شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1000 65
16 صنایع تبدیلی بسته بندی برنج  چای و خشکبار 1400/12/19 سازمان جهاد کشاورزی شرکت شهرک های صنعتی شفت ناحیه صنعتی خرطوم 1791/68 100
17 صنایع تبدیلی بسته بندی برنج  چای 1400/12/19 سازمان جهاد کشاورزی شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 517/5 58
18 صنایع تبدیلی بسته بندی برنج غلات چای 1400/12/19 سازمان جهاد کشاورزی شرکت شهرک های صنعتی شفت ناحیه صنعتی خرطوم 1793/95 100
19 صنایع تبدیلی بسته بندی برنج  چای و خشکبار 1400/12/19 سازمان جهاد کشاورزی شرکت شهرک های صنعتی شفت ناحیه صنعتی خرطوم 1802/9 100
20 صنایع تبدیلی انواع میوه وسبزیجات فرآورده های
 سرخ شده و سردخانه
1400/12/19 سازمان جهاد کشاورزی شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1220/68 65
21 صنایع تبدیلی ذخیره سازی و نگهداری مواد غذایی
 در سردخانه بالای صفر
1400/12/19 سازمان جهاد کشاورزی شرکت شهرک های صنعتی شفت ناحیه صنعتی خرطوم 2875 300
22 صنایع تبدیلی بسته بندی تخم مرغ و تخم بلدرچین 1400/12/19 سازمان جهاد کشاورزی شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 579/63 25
23 صنایع تبدیلی انواع شور و ترشیجات
کنسروی و سبزیجات منجمد
1400/12/19 سازمان جهاد کشاورزی شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 11/86 85
24 صنایع تبدیلی تولید و بسته بندی چای
و فرآورده های ان
1400/12/19 سازمان جهاد کشاورزی شرکت شهرک های صنعتی شفت ناحیه صنعتی خرطوم 1901 165
25 صنایع تبدیلی تولید و بسته بندی چای
 و فرآورده های ان
1400/12/19 سازمان جهاد کشاورزی شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 3450 180
26 صنایع تبدیلی بسته بندی خشکبار و انواع
میوه و خشکبار فراوری شده
1400/12/19 سازمان جهاد کشاورزی شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1000 60
27 صنایع تبدیلی انواع خوراک دام و طیور و آبزیان 1400/12/19 سازمان جهاد کشاورزی شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 2307/12 150
28 صنایع تبدیلی انواع خوراک دام و طیور و آبزیان 1400/12/19 سازمان جهاد کشاورزی شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 2361 170
29 صنایع تبدیلی انواع میوه وسبزیجات
فرآورده های سرخ شده و سردخانه
1400/12/19 سازمان جهاد کشاورزی شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 545/9 45
30 صنایع تبدیلی ذخیره سازی و نگهداری
مواد غذایی در سردخانه بالای صفر
1400/12/19 سازمان جهاد کشاورزی شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 4213/65 500
31 صنایع تبدیلی ذخیره سازی و نگهداری
مواد غذایی در سردخانه بالای صفر
1400/12/19 سازمان جهاد کشاورزی شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 3889/91 400
32 صنایع تبدیلی ذخیره سازی و نگهداری
مواد غذایی در سردخانه بالای صفر
1400/12/19 سازمان جهاد کشاورزی شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 5132/66 600

جانمایی کلیه مجوزها

رديف زیربخش نام مجوز تاریخ صدور مجوز مرجع صدور معرف/مالک عرصه شهرستان بخش/روستا مساحت (متربع) سرمایه گذاری مورد نیاز
 (میلیارد ریال)
 تصویر مجوز فرآیند دریافت مجوز روند واگذاری عرصه
1 آبزی پروری اجرای طرح احداث پرورش ماهیان خاویاری 1400/10/2 شیلات منابع طبیعی شفت احمدسرگوراب/درودخان 1500  
2 آبزی پروری اجرای طرح احداث پرورش ماهیان سردآبی 1400/10/2 شیلات منابع طبیعی شفت طالقان/امام زاده ابراهیم 5000    
3 آبزی پروری اجرای طرح پرورش ماهی در قفس دریایی 1400/10/13 شیلات شیلات آستانه اشرفیه کیاشهر 3250000    
4 آبزی پروری اجرای طرح پرورش ماهی در قفس دریایی 1400/10/13 شیلات شیلات انزلی اسکله صیادی بندر انزلی 1200000    
5 آبزی پروری اجرای طرح پرورش ماهی در قفس دریایی 1400/10/13 شیلات شیلات انزلی اسکله صیادی بندر انزلی 2000000    
6 آبزی پروری تاسیس اسکله صیادی  و نیز سایت پشتیبانی پرورش ماهی در قفس  1400/10/13 شیلات شیلات-میراث آستانه اشرفیه بندر کیاشهر 50000    
7 آبزی پروری سایت پشتیبان از قفس های دریایی  1400/10/13 شیلات شیلات رضوانشهر پره سر-سیمبرخاله 12322    
8 آبزی پروری احداث مزرعه پرورش ماهیان خاویاری 1400/10/21 شیلات شیلات تالش خاله سرا 2000    
9 گلخانه ای واحد تولیدی گلخانه ای   1400/08/26 شرکت شهرک‌های کشاورزی شرکت شهرک‌های کشاورزی سیاهکل  خرارود دیسام  39232    
10 گلخانه ای واحد تولیدی گلخانه ای   1400/08/26 شرکت شهرک های کشاورزی شرکت شهرک های کشاورزی سیاهکل  خرارود دیسام  41890    
11 گلخانه ای واحد تولیدی گلخانه ای   1400/08/26 شرکت شهرک‌های کشاورزی شرکت شهرک‌های کشاورزی شفت احمدسرگوراب 28873    
12 گلخانه ای واحد تولیدی گلخانه ای   1400/08/26 شرکت شهرک های کشاورزی شرکت شهرک های کشاورزی شفت احمدسرگوراب 38523    
13 گلخانه ای واحد تولیدی گلخانه ای   1400/10/18 جهاد- نظام مهندسی کشاورزی امور اراضی صومعه سرا تولم-کیشستان 3960    
14 گلخانه ای واحد تولیدی گلخانه ای   1400/10/21 جهاد-نظام مهندسی کشاورزی امور اراضی صومعه سرا تولم-کیشستان 3960    
15 گلخانه ای واحد تولیدی گلخانه ای    1400/10/21 جهاد- نظام مهندسی کشاورزی امور اراضی صومعه سرا تولم-کیشستان 3960    
16 دامداری واحد تولیدی مرغداری     1400/10/21 جهاد- نظام مهندسی کشاورزی امور اراضی رشت تخسم-لاکان 5000    
17 گلخانه ای واحد تولیدی گلخانه ای    1400/10/21 جهاد- نظام مهندسی کشاورزی امور اراضی صومعه سرا تولم-کیشستان 3960    
18 گلخانه ای واحد تولیدی گلخانه ای   1400/10/21  جهاد- نظام مهندسی کشاورزی امور اراضی صومعه سرا تولم-کیشستان 4000    
19 گلخانه ای واحد تولیدی گلخانه ای    1400/10/21 جهاد- نظام مهندسی کشاورزی امور اراضی صومعه سرا تولم-کیشستان 3960    
20 گلخانه ای واحد تولیدی گلخانه ای    1400/10/21 جهاد- نظام مهندسی کشاورزی امور اراضی صومعه سرا تولم-کیشستان 4000    
21 گلخانه ای واحد تولیدی گلخانه ای    1400/10/21 جهاد- نظام مهندسی کشاورزی امور اراضی صومعه سرا تولم-کیشستان 4000    
22 گلخانه ای واحد تولیدی گلخانه ای    1400/10/21 جهاد- نظام مهندسی کشاورزی امور اراضی صومعه سرا تولم-کیشستان 4000    
23 گلخانه ای واحد تولیدی گلخانه ای    1400/10/21 جهاد- نظام مهندسی کشاورزی امور اراضی صومعه سرا تولم-کیشستان 4000    
24 گلخانه ای واحد تولیدی گلخانه ای    1400/10/21 جهاد- نظام مهندسی کشاورزی امور اراضی صومعه سرا تولم-کیشستان 3960    
25 گلخانه ای قارچ خوراکی  1400/10/21 جهاد- نظام مهندسی کشاورزی امور اراضی صومعه سرا تولم-کیشستان 40010    
26 گلخانه ای واحد تولیدی گلخانه ای    1400/10/21 جهاد- نظام مهندسی کشاورزی امور اراضی صومعه سرا تولم-کیشستان 4000    
27 گلخانه ای واحد تولیدی گلخانه ای    1400/10/21 جهاد- نظام مهندسی کشاورزی امور اراضی صومعه سرا تولم-کیشستان 4000    
28 گلخانه ای واحد تولیدی گلخانه ای    1400/10/21 جهاد- نظام مهندسی کشاورزی امور اراضی صومعه سرا تولم-کیشستان 4000    
29 گلخانه ای واحد تولیدی گلخانه ای    1400/10/21 جهاد- نظام مهندسی کشاورزی امور اراضی صومعه سرا تولم-کیشستان 4000    
30 گلخانه ای واحد تولیدی گلخانه ای    1400/10/21 جهاد- نظام مهندسی کشاورزی امور اراضی صومعه سرا تولم-کیشستان 4000    
31 گلخانه ای واحد تولیدی گلخانه ای    1400/10/21 جهاد- نظام مهندسی کشاورزی امور اراضی صومعه سرا تولم-کیشستان 4000    
32 گلخانه ای واحد تولیدی گلخانه ای    1400/10/21 جهاد- نظام مهندسی کشاورزی امور اراضی صومعه سرا تولم-کیشستان 4000    
33 باغداری زیتون کاری 1400/11/19 جهاد کشاورزی امور اراضی رودبار قره تیکان 750000    
34 باغداری زیتون کاری 1400/11/19 جهاد کشاورزی امور اراضی رودبار هرزویل 150000    
35 باغداری زیتون کاری 1400/11/19 جهاد کشاورزی امور اراضی رودبار خرشک 150000    
36 باغداری زیتون کاری 1400/11/19 جهاد کشاورزی امور اراضی رودبار کردملکی 1000000    
37 باغداری گردوکاری 1400/11/19 جهاد کشاورزی امور اراضی رودبار قره تیکان 300000    
38 باغداری زراعت چوب 1400/12/11 منابع طبیعی منابع طبیعی ماسال شاندرمن 238500  
39 باغداری زراعت چوب 1400/12/11 منابع طبیعی منابع طبیعی ماسال شاندرمن 247500  
40 باغداری زراعت چوب 1400/12/11 منابع طبیعی منابع طبیعی صومعه سرا هفت دغنان 6981300  
41 باغداری زراعت چوب 1400/12/11 منابع طبیعی منابع طبیعی صومعه سرا هفت دغنان 4385900  
42 باغداری زراعت چوب 1400/12/11 منابع طبیعی منابع طبیعی صومعه سرا هفت دغنان 6898400  
43 باغداری زراعت چوب 1400/12/11 منابع طبیعی منابع طبیعی صومعه سرا هفت دغنان 7310600  

جانمایی کلیه مجوزها

حسب دستور استاندار محترم جناب آقای دکتر عباسی در خصوص تهیه اطلس سرمایه گذاری، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان با هماهنگی معاونت امور اقتصادی استانداری و دستگاه های اجرایی استان گیلان عرصه های قابل واگذاری را شناسایی ومجوزهای فاز صفر(بی نام) در این عرصه ها به تفکیک بخش های اقتصادی توسط مراجع صدور صادر گردید.


 
   

 

گزارش اقدامات صورت گرفته در خصوص ایجاد پنجره واحد صدور مجوزها و صدور مجوزهای بی‌نام (فاز صفر)

تهیه و تنظیم: گروه سرمایه‌گذاری

فروردین ماه 1401

 

بسمه تعالی

مقدمه:

 

بنا به دستور وزیر محترم کشور در پنجمین جلسه شورای اداری استان (جلسه معارفه استاندار محترم) در تاریخ 23/08/1400 مبنی بر ایجاد پنجره واحد صدور مجوزهای کسب و کار در استان، این اداره کل مکلف شد سامانه مذکور را با راهبری و نظارت معاونت هماهنگی امور اقتصادی راه‌اندازی نماید. بدین منظور، امور دبیرخانه‌ای ستاد حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و کلیه اقدامات اجرایی مربوطه، به این اداره کل محول شد. عمده فعالیتهای صورت گرفته در این ستاد به شرح ذیل می‌باشند:

  • برگزاری جلسه توجیهی با موضوع ایجاد پنجره واحد صدور مجوزهای کسب و کار
  • برگزاری جلسات مستمر با دستگاه‌های صادرکننده مجوز کسب و کار جهت شناسایی احصاء بخشی از فرآیندهای صدور و استعلام مجوزها و بررسی امکان برقراری ارتباط و پاسخگویی بین دستگاهی در بستر الکترونیکی توسط شرکت دانش بنیان ایده گستر
  • استعلام از وزارت متبوع در خصوص مجاز و امکانپذیر بودن اجرای پنجره واحد صدور مجوزهای کسب و کار به صورت استانی و تولی‌گری اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان
  • برگزاری جلسات مستمر با دستگاه‌های معرفی کننده عرصه و صادرکننده مجوز کسب و کار توسط دبیرخانه جهت شناسایی عرصه‌های مستعد قابل واگذاری و صدور مجوزهای بی‌نام (فاز صفر)
  • انجام امور دبیرخانه‌ای ... جلسه ستاد حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی (جلسه هفتم تا 15 ام ستاد مذکور)
  • شناسایی 251 عرصه مستعد سرمایه‌گذاری
  • هماهنگی جهت صدور 114 فقره مجوز بی‌نام توسط دستگاه‌های اجرایی مربوطه
  • واگذاری یک فقره از مجوزهای بی‌نام صادره در بخش صنعت به متقاضی سرمایه‌گذاری

 

فرآیند صدور مجوزهای بی‌نام

احصاء و شناسایی عرصه‌های مستعد سرمایه‌گذاری

اارائه عرصه‌های شناسایی شده به دستگاه‌های مرجع صدور مجوز

معرفی طرح‌ها پروژه‌ها در عرصه‌های مشخص شده متناسب با قابلیت‌های آن بر اساس اسناد بالادستی، ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی، آمایش سرزمین توسط دستگاه‌های اجرایی

 

صدور مجوز بی‌نام (فاز صفر) برای طرح‌ها و پروژه‌ها و بارگذاری آن در سامانه اطلس و پورتال مرکز خدمات سرمایه‌گذاری

 

خلاصه اقدامات صورت گرفته شناسایی عرصه‌ها و صدور مجوزهای بی‌نام:

تاکنون 251 عرصه در اختیار دستگاه‌های مختلف استان، شناسایی شده است که شرکت شهرک‌های صنعتی با 136 عرصه، امور اراضی با 40 عرصه و اداره کل راه و شهرسازی با 31 عرصه در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند. از کل عرصه‌های شناسایی شده، 7 عرصه به دلایلی مانند مالکیت بخش خصوصی، دارای معارض و متصرف، کاربری فضای سبز، مسکونی و ...، قابلیت ارائه به سرمایه‌گذاران را ندارند و 130 عرصه در شرف طی مراحل صدور مجوز بی‌نام هستند.

در سال 1400، 114 فقره مجوز بی‌نام توسط دستگاه‌های مرجع صدور مجوز در چهار بخش صنعت، کشاورزی، صنایع تبدیلی و خدمات در 14 شهرستان استان صادر گردیده و آماده ارائه به متقاضیان می‌باشد. یک فقره مجوز بی‌نام صادر شده در بخش صنعت به متقاضی سرمایه‌گذاری واگذار گردید. بیشترین مجوز به ترتیب توسط سازمان جهاد کشاورزی (37 فقره)، سازمان صنعت، معدن و تجارت (24 فقره)، سازمان نظام مهندسی کشاورزی (20 فقره)، سازمان میراث فرهنگی (13) فقره و اداره کل شیلات (8 فقره) صادر شده است. سایر مجوزها مربوط به اداره کل منایع طبیعی (6 فقره) شرکت شهرکهای کشاورزی (4 فقره) و اداره کل ورزش و جوانان (2 فقره) بوده است.

به لحاظ توزیع بخشی، بیشترین مجوزهای صادر شده در بخش کشاورزی با 71 فقره و پس از آن صنعت با 24 فقره در رتبه‌های یک الی دو قرار گرفته، بخش‌های گردشگری با 13 فقره، صنایع تبدیلی با 4 فقره و ورزش با 2 فقره مجوز در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

 

 

نمای کلی نمایش مجوزهای بی‌نام در سامانه اطلس سرمایه‌گذاری

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=18sjZSeSGvxXQULNjY25lBtQuGXBPsaQh

 

پورتال مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان

https://gilan.investiniran.ir/fa-ir

 

 

وضعیت مجوز صادره در عرصه‌های دستگاه‌های اجرایی استان

مالک عرصه

دستگاه معرفی کننده

دستگاه مرجع صدور مجوز

مشخصات عرصه

شناسایی شده کل

در دست بررسی

غیر قابل ارائه به سرمایه‌گذار

دارای مجوز بی‌نام

مجوز بی‌نام واگذار شده

شیلات

شیلات

 شیلات

6

 

1

5

 

شرکت شهرکهای کشاورزی

شرکت شهرکهای کشاورزی

شرکت شهرکهای کشاورزی

4

 

 

4

 

امور اراضی

امور اراضی

سازمان نظام مهندسی کشاورزی

40

6

 

20

 

سازمان جهاد کشاورزی

1

 

5

 

نامشخص

1

 

 

 

شیلات

شرکت شهرکهای کشاورزی

1

 

 

 

شیلات

1

 

1

 

سازمان صنعت، معدن و تجارت

1

 

 

 

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

 

 

3

 

راه و شهرسازی

اداره کل ورزش و جوانان

 

32

 

 

2

 

اداره کل میراث فرهنگی

 

 

 

4

 

فرمانداری انزلی

 

1

 

 

 

فرمانداری صومعه‌سرا

 

1

 

 

 

شهرداری و جهاد کشاورزی

 

2

2

 

 

در دست بررسی

 

20

 

 

 

دانشگاه گیلان- دانشکده فنی مهندسی

برق منطقه ای

توزیع برق

1

1

 

 

 

شهرداری انزلی

برق منطقه ای

برق منطقه ای

1

1

 

 

 

شرکت شهرکهای صنعتی

برق منطقه ای

توزیع برق

136

2

 

 

 

شرکت شهرکهای صنعتی

سازمان صنعت، معدن و تجارت

74

 

23

1

شرکت شهرکهای صنعتی

سازمان جهاد کشاورزی- صنایع تبدیلی

4

 

32

 

بخش خصوصی

برق منطقه ای

برق منطقه ای

1

 

1

 

 

اداره کل منابع طبیعی

برق منطقه ای

برق منطقه ای

24

3

 

 

 

اداره کل منابع طبیعی

شیلات

4

3

2

 

اداره کل منابع طبیعی

اداره کل منابع طبیعی

 

 

6

 

اداره کل منابع طبیعی

میراث فرهنگی

 

 

6

 

در دست بررسی

شهرداری رشت

در دست بررسی

6

6

 

 

 

جمع

251

130

7

113

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دی ان ان