جستجو
دوشنبه, 28 خرداد,1403
Menu

جانمایی کلیه مجوزها

رديف زیربخش نام مجوز تاریخ صدور مجوز مرجع صدور معرف/مالک عرصه شهرستان بخش/روستا مساحت (متربع) سرمایه گذاری مورد نیاز
 (میلیارد ریال)
 تصویر مجوز فرآیند دریافت مجوز روند واگذاری عرصه
1 گردشگری نمونه گردشگری
 عسگر آباد
1400/10/11 میراث فرهنگی امور اراضی-میراث آستانه اشرفیه عسگرآباد 62000 10000
2 گردشگری پارک جنگلی بشمن 1400/10/11 میراث فرهنگی منابع طبیعی انزلی بشمن 62730 10000
3 گردشگری پارک جنگلی
 قلعه سیمرغ
1400/10/11 میراث فرهنگی منابع طبیعی شفت خرفکل 62340 10000
4 گردشگری پارک جنگلی
شهید مسافر
1400/10/11 میراث فرهنگی منابع طبیعی آستانه اشرفیه کیاشهر 135300 10000
5 گردشگری پارک جنگلی
میرزا کوچک خان
1400/10/11 میراث فرهنگی منابع طبیعی رودبار رستم اباد شمالی 62335 10000
6 گردشگری مجتمع گردشگری
 رستم اباد
1400/9/29 میراث فرهنگی منابع طبیعی رودبار رستم اباد  778000 10000
7 گردشگری مجتمع گردشگری
 امام زاده هاشم
1400/9/29 میراث فرهنگی منابع طبیعی رشت امام زاده هاشم 66000 10000
8 گردشگری مجتمع گردشگری 1400/10/28 میراث فرهنگی امور اراضی سیاهکل بالارود 14104 3000
9 گردشگری اقامتگاه  سنتی 1400/12/17 میراث فرهنگی امور اراضی آستارا خانه های آسیاب 748 200
10 گردشگری سفره خانه سنتی 1401/05/22 میراث فرهنگی راه و شهرسازی بندر انزلی پاسداران 500 100
11 گردشگری هتل آپارتمان 1401/05/22 میراث فرهنگی راه و شهرسازی بندر انزلی پاسداران 500 200
12 گردشگری هتل 1402/06/20 میراث فرهنگی منابع طبیعی تالش اسالم-پیر هرات 6336/2 1200
13 گردشگری مجتمع گردشگری 1402/06/20 میراث فرهنگی منابع طبیعی آستانه اشرفیه کیاشهر-
روستای لب دریا
247291/51 5200
14 گردشگری مجتمع گردشگری 1402/06/20 میراث فرهنگی منابع طبیعی رضوانشهر پونل به خلخال
-زندانه
10292/5 2000
15 گردشگری هتل 1402/06/20 میراث فرهنگی منابع طبیعی رضوانشهر روستای رزدار 4079 800
16 گردشگری هتل 1402/06/20 میراث فرهنگی منابع طبیعی رضوانشهر سیاراکند 10948 2000
17 گردشگری مجتمع گردشگری 1402/06/20 میراث فرهنگی منابع طبیعی رضوانشهر نوکنده 19000 1700
18 گردشگری مجتمع گردشگری 1402/06/20 میراث فرهنگی منابع طبیعی رودبار براگور 15709 1200
19 گردشگری هتل 1402/06/20 میراث فرهنگی منابع طبیعی فومن پلنگ دره 5409 950
20 گردشگری مجتمع گردشگری 1402/06/13 میراث فرهنگی منابع طبیعی آستانه اشرفیه کیاشهر-انبارسر 55273/5 3200
21 گردشگری مجتمع تفریحی سرگرمی 1402/06/14 میراث فرهنگی منابع طبیعی آستارا حاج امیر ونه بین 14707/8 1400
22 گردشگری اقامتگاه سنتی 1402/06/14 میراث فرهنگی منابع طبیعی تالش جوکندان-
روستای ترک محله
787/43 270
23 گردشگری هتل 1402/06/13 میراث فرهنگی منابع طبیعی سیاهکل کشل 5276/24 1010
24 گردشگری هتل پنج ستاره 1402/03/24 میراث فرهنگی شهرداری رشت رشت مرکزی 18088/59 57659
25 ورزشی احداث مجموعه ورزشی 1400/10/05 ورزش و جوانان راه و شهرسازی رشت بخش 4 2574/59 -

جانمایی کلیه مجوزها

رديف زیربخش نام مجوز تاریخ صدور مجوز مرجع صدور معرف/مالک عرصه شهرستان بخش/روستا مساحت (متربع) سرمایه گذاری
مورد نیاز
 (میلیارد ریال)
تصویر مجوز فرآیند دریافت مجوز
1 صنعت تولید انواع محصولات
 و قطعات پلاستیکی
 مرتبط باکشاورزی
و دام پروری و شیلات
1400/10/21 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های
صنعتی
صومعه سرا شهرک صنعتی 3553 50  
2 صنعت تولید انواع قطعات
 پلاستیکی
 عایق الکترونیکی
1400/10/21 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های
 صنعتی
انزلی خمیران 2800 100  
3 صنعت تولید ملحقات پلاستیکی
دستگاه و تجهیزات پزشکی
1400/10/21 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های
 صنعتی
انزلی خمیران 2100 200  
4 صنعت جعبه و محفظه
 پلاستیکی
1400/12/26 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های
 صنعتی
انزلی خمیران 1350 113
5 صنعت ظروف یکبار مصرف
 پلیمری
 زیست تخریب پذیر
1400/12/26 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های
 صنعتی
انزلی خمیران 1350 90
6 صنعت انواع قاب پلاستیکی 1400/12/26 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های
 صنعتی
انزلی ناحیه صنعتی لشت نشاء 1301 61
7 صنعت برچسب پلاستیکی
 چاپ شده
1400/12/26 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های
 صنعتی
انزلی ناحیه صنعتی لشت نشاء 1350 170
8 صنعت آفتابگیر پلاستیکی
خودرو
1400/12/26 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های
 صنعتی
انزلی ناحیه صنعتی لشت نشاء 1156 180
9 صنعت محصولات و
فرآورده های
 آرایشی پوست
1400/12/26 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های
 صنعتی
انزلی ناحیه صنعتی لشت نشاء 1350 150
10 صنعت انواع نوار چسب
 پلاستیکی
تک لایه چاپ نشده
1400/12/26 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های
 صنعتی
رشت ناحیه صنعتی لشت نشاء 1000 580
11 صنعت کیسه بدون بافت
 یک لایه از پلی اتیلن
1400/12/26 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های
 صنعتی
رشت ناحیه صنعتی لشت نشاء 1000 125
12 صنعت آکواریوم پلاستیکی 1400/12/26 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های
 صنعتی
رشت ناحیه صنعتی لشت نشاء 1000 190
13 صنعت آب مقطر کرید
خوراکی
1400/12/26 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های
 صنعتی
رشت ناحیه صنعتی لشت نشاء 1000 550
14 صنعت پانل فولادی با هسته
 پلی اورتان
1400/12/26 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های
 صنعتی
رشت ناحیه صنعتی لشت نشاء 1065 180
15 صنعت انواع ملحقات فلزی
کلاسور
 و زونکن به جز
 قفل و گیره
1400/12/26 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های
 صنعتی
رشت ناحیه صنعتی لشت نشاء 1069 190
16 صنعت شکل دهی ورق 1400/12/26 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های
 صنعتی
رشت ناحیه صنعتی لشت نشاء 1069 200
17 صنعت ظروف استیل
 اشپزخانه
1400/12/26 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های
 صنعتی
رشت ناحیه صنعتی لشت نشاء 1070 750
18 صنعت پانسمان و
ترمیم کننده
 زخم
1400/12/26 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های
 صنعتی
رشت ناحیه صنعتی لشت نشاء 1000 700
19 صنعت ظروف یکبار مصرف
 اسفنجی
1400/12/26 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های
 صنعتی
رشت ناحیه صنعتی لشت نشاء 1000 140
20 صنعت کیسه بدون بافت
 یک لایه از پلی اتیلن
1400/12/26 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های
 صنعتی
رشت ناحیه صنعتی لشت نشاء 1000 125
21 صنعت عملیات برش کاری
 ورق فلزات
1400/12/26 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های
 صنعتی
رشت ناحیه صنعتی لشت نشاء 1069 200
22 صنعت انواع جعبه و محفظه
 پلاستیکی  برای
حمل و نقل و بسته بندی
1400/12/26 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشاء 1000 100
23 صنعت ظروف پلاستیکی
 اسفنجی
1401/02/31 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1000 140
24 صنعت شکل دهی ورق 1401/02/31 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1069 200
25 صنعت ظروف یکبار مصرف
 پلیمری
 زیست تخریب پذیر
1401/02/31 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی انزلی خمیران 1350 90
26 صنعت کیسه بدون بافت
یک لایه از پلی اتیلن
1401/02/31 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1000 400
27 صنعت انواع جعبه و محفظه
پلاستیکی برای
حمل و نقل و بسته بندی
1401/02/31 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1000 100
28 صنعت کت زنانه و دخترانه
 تاری، پودی و
دوخته شده
1401/02/31 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1000 390
29 صنعت محصولات و فرآوردههای
 آرایشی پوست
1401/02/31 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی انزلی خمیران 1350 160
30 صنعت برچسب پلاستیکی
چاپ شده
1401/02/31 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی انزلی خمیران 1350 170
31 صنعت آب مقطر کرید
خوراکی و صنعتی
1401/02/31 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 995 550
32 صنعت ظروف استیل
 اشپزخانه
1401/02/31 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1070 770
33 صنعت انواع پشتی و
بالشتک طبی
1401/03/22 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 869 230
34 صنعت پارچه کتان، پارچه
 پنبه ویسکوز
1401/03/22 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 2000 390
35 صنعت پیراهن مردانه، پسرانه،
 تاری پودی دوخته شده
1401/03/22 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1188 240
36 صنعت پوشاک راحتی زنانه،
دخترانه،
 تاری پودی دوخته شده
1401/03/22 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1000 190
37 صنعت پیراهن کودک بلوز
 کودک و نوزاد
1401/03/22 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1000 250
38 صنعت انواع جوراب، جوراب
 غیر کش بافت
1401/03/22 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1000 230
39 صنعت روتختی آماده 1401/03/22 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1000 230
40 صنعت حوله لباس، حوله ساده 1401/03/22 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1000 350
41 صنعت کابل انتقال برق الومینیومی
 با مغزی فیبر نوری
1401/03/30 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1069  
42 صنعت کابل انتقال برق الومینیومی
 بدون روکش عایق
حداکثر تا یک کیلو
1401/03/30 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1069  
43 صنعت ظروف  الومینیومی
 اشپزخانه
1401/03/30 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1069  
44 صنعت ظروف لوله ای الومینیومی  1401/03/30 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1481  
45 صنعت سازه فلزی گردان
نگهدارنده پنل خورشیدی
1401/03/30 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1069  
46 صنعت فنر پیچشی 1401/03/30 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1069  
47 صنعت قوطی کنسروی فولادی 1401/03/30 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1481  
48 صنعت انواع میخ های روکش دار 1401/03/30 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1069  
49 صنعت انواع سبد و نگهدارنده
 از مفتول فولادی
1401/03/30 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1069  
50 صنعت پیج فولادی آلیاژی 1401/03/30 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1113  
51 صنعت تور تارو پود باف فولادی 1401/03/30 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1065  
52 صنعت پالت فلزی 1401/03/30 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1069  
53 صنعت ظروف فلزی نچسب
 آشپزخانه
1401/03/30 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1069  
54 صنعت انواع میخ فولادی 1401/03/30 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1069  
55 صنعت انواع قاشق و چنگال فلزی 1401/03/30 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1069  
56 صنعت انواع محصولات سنگی 1401/04/13 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی بندر انزلی ناحیه صنعتی خمیران 1350  
57 صنعت بتن خشک متخلل هوادار 1401/04/13 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی بندر انزلی ناحیه صنعتی خمیران 1600  
58 صنعت لوازم تحریر پلاستیکی 1401/04/13 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 995  
59 صنعت بتن خشک الیافی 1401/04/13 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی بندر انزلی ناحیه صنعتی خمیران 1156  
60 صنعت بتن خشک متخلل هوادار 1401/04/13 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی بندر انزلی ناحیه صنعتی خمیران 2040  
61 صنعت کاشی پخت سوم 1401/04/13 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی بندر انزلی ناحیه صنعتی خمیران 1000  
62 صنعت انواع فیلم چندلایه
 پلاستیک حباب دار
1401/04/13 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1000  
63 صنعت انواع درپوش و
سرپوش لاستیکی
1401/04/13 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی بندر انزلی ناحیه صنعتی خمیران 1350  
64 صنعت دستکش لاستیکی
صنعتی-خانگی
1401/04/13 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1000  
65 صنعت شیشه دوجداره 1401/04/13 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی بندر انزلی ناحیه صنعتی خمیران 1350  
66 صنعت بطری از پلی پروپیلن 1401/04/13 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1000  
67 صنعت ظروف بلور 1401/04/13 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی بندر انزلی ناحیه صنعتی خمیران 1350  
68 صنعت صفحه ورق کاغذ
 دیواری از پی وی سی
1401/04/13 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1000  
69 صنعت شیشه های رفلکس 1401/04/13 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی بندر انزلی ناحیه صنعتی خمیران 2040  
70 صنعت لوله معمولی آب
از پلی پروپیلن
1401/04/13 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی بندر انزلی ناحیه صنعتی خمیران 1350  
71 صنعت نخ کاموا 1401/05/10 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی بندر انزلی ناحیه صنعتی خمیران 1950  
72 صنعت پارچه مبلی 1401/05/10 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی بندر انزلی ناحیه صنعتی خمیران 1950  
73 صنعت لوله مقوایی 1401/05/10 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1397  
74 صنعت پارچه چادر مشکی 1401/05/10 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی بندر انزلی ناحیه صنعتی خمیران 1950  
75 صنعت کاغذ جهت ظروف
 یکبار مصرف کاغذی
1401/05/10 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 946  
76 صنعت کاغذ از کربنات کلسیم 1401/05/10 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1672  
77 صنعت نوار چسب کاغذی 1401/05/10 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1000  
78 صنعت پارچه آستری 1401/05/10 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی بندر انزلی ناحیه صنعتی خمیران 1950  
79 صنعت مقوا از کربنات کلسیم 1401/05/10 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1535  
80 صنعت نخ ابریشم از ضایعات
پیله و ابریشم
1401/05/10 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی بندر انزلی ناحیه صنعتی خمیران 1950  
81 صنعت انواع سیم لحیم 1401/05/10 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی بندر انزلی ناحیه صنعتی خمیران 600  
82 صنعت سیم خاردار 1401/05/10 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی بندر انزلی ناحیه صنعتی خمیران 1200  
83 صنعت پارچه باند و گاز و تنظیف 1401/05/10 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی بندر انزلی ناحیه صنعتی خمیران 1950  
84 صنعت پارچه جین 1401/05/10 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی بندر انزلی ناحیه صنعتی خمیران 2598  
85 صنعت پارچه پلی استر ویسکوز 1401/05/10 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی بندر انزلی ناحیه صنعتی خمیران 1950  
86 صنعت پارچه های ابریشمی 1401/05/10 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی بندر انزلی ناحیه صنعتی خمیران 1951  
87 صنعت رخت اویز فلزی 1401/05/10 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی بندر انزلی ناحیه صنعتی خمیران 1600  
88 صنعت دفترچه تحریر 1401/05/10 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 809  
89 صنعت انواع کاغذ کپی 1401/05/10 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1000  
90 صنعت پارچه کتان 1401/05/10 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی بندر انزلی ناحیه صنعتی خمیران 1950  
91 صنعت کابل شارژ تلفن همراه 1401/06/14 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1494  
92 صنعت انواع سیم مفتولی
 روکش دار
1401/06/14 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1000  
93 صنعت انواع سرپیچ لامپ
و استارتر
1401/06/14 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1000  
94 صنعت چراغ مه شکن خودرو 1401/06/14 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1000  
95 صنعت دستگاه اعلام حریق 1401/06/14 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1000  
96 صنعت انواع قطعات اجزای کنترلی
و حفاظتی سیستم های
الکترونیکی
1401/06/14 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1381  
97 صنعت کاشی پخت سوم 1401/06/14 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1387  
98 صنعت بتن خشک متخلخل هوادار 1401/06/14 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1000  
99 صنعت گلدان سرامیکی 1401/06/14 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1000  
100 صنعت انواع سمباده کاغذی
 به شکل ورقه
1401/06/14 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1000  
101 صنعت محصولات بتنی غیر مسلح
 از بتن سبک با فوم پلیمری
1401/06/14 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 2162  
102 صنعت ظروف یکبار مصرف کاغذی 1401/06/14 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1260  
103 صنعت ورق کارتن سه لایه 1401/06/14 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1114  
104 صنعت پارچه ویسکوز 1401/06/14 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی بندر انزلی ناحیه صنعتی خمیران 1897  
105 صنعت کلید برقی 1401/06/14 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی بندر انزلی ناحیه صنعتی خمیران 1601  
106 صنعت محافظ برقی لوازم برقی
 خانگی
1401/06/14 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی بندر انزلی ناحیه صنعتی خمیران 1650  
107 صنعت جعبه تقسیم بجز
مخابراتی و ارتباطی
1401/06/14 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی بندر انزلی ناحیه صنعتی خمیران 1650  
108 صنعت دستگاه فلزیاب 1401/06/14 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی بندر انزلی ناحیه صنعتی خمیران 1650  
109 صنعت کابل شبکه 1401/06/14 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی بندر انزلی ناحیه صنعتی خمیران 1650  
110 صنعت کابل یو اس بی 1401/06/14 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی بندر انزلی ناحیه صنعتی خمیران 1650  
111 صنعت اسپری داشبورد و
 براق کننده لاستیک
1401/09/20 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی بندر انزلی ناحیه صنعتی خمیران 1350 380
112 صنعت کابل شارژ تلفن همراه 1401/09/20 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی بندر انزلی ناحیه صنعتی خمیران 1650 210
113 صنعت محافظ برقی
لوازم برقی خانگی
1401/09/20 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی بندر انزلی ناحیه صنعتی خمیران 1650 420
114 صنعت کابل یو اس بی 1401/09/20 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی بندر انزلی ناحیه صنعتی خمیران 1650 300
115 صنعت کلید برقی ساختمان 1401/09/20 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی بندر انزلی ناحیه صنعتی خمیران 1601 320
116 صنعت انواع قطعات اجزای کنترلی و
حفاظتی سیستم های الکترونیکی
1401/09/20 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی بندر انزلی ناحیه صنعتی خمیران 1650 300
117 صنعت ویتامین و املاح معدنی
 به شکل کپسول
1401/09/20 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی بندر انزلی ناحیه صنعتی خمیران 1350 400
118 صنعت مقوای دوبلکس
و ورق کارتن دولا
1401/09/20 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی لاهیجان ناحیه صنعتی تموشل 6108 500
119 صنعت مقوای دوبلکس
و ورق کارتن دولا
1401/09/20 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی فومن ناحیه صنعتی گوشلوندان 6928 600        
120 صنعت گاز استریل 1401/09/20 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی بندر انزلی ناحیه صنعتی خمیران 1350 110
121 صنعت انواع چسب زخم
 حاوی مواد درمانی
1401/09/20 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی بندر انزلی ناحیه صنعتی خمیران 1350 100
122 صنعت جعبه تقسیم بجز
مخابراتی و ارتباطی
1401/09/20 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1000 350
123 صنعت انواع دارو با منشا
گیاهی به شکل قطره
1401/09/20 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی بندر انزلی ناحیه صنعتی خمیران 1350 170
124 صنعت ساک و کیف کاغذی
 یا مقوایی و شانه تخم مرغ
1401/09/20 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی صومعه سرا شهرک صنعتی صومعه سرا 3600 500
125 صنعت کیت تشخیصی سریع بارداری
 و مواد مخدر و روان گردان
1401/09/20 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1000 210
126 صنعت پدالکلی 1401/09/20 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی بندر انزلی ناحیه صنعتی خمیران 350 350
127 صنعت انواع پدها و تامپون پزشکی 1401/09/20 صنعت، معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی بندر انزلی ناحیه صنعتی خمیران 1301 330

جانمایی کلیه مجوزها

رديف زیربخش نام مجوز تاریخ صدور مجوز مرجع صدور معرف/مالک عرصه شهرستان بخش/روستا مساحت(متربع) سرمایه گذاری مورد نیاز
 (میلیارد ریال)
تصویر مجوز فرآیند دریافت مجوز روند واگذاری عرصه
1 صنایع تبدیلی بسته بندی انواع سرکه 1400/10/22 سازمان جهاد کشاورزی شرکت شهرک های صنعتی شفت ناحیه صنعتی خرطوم 1939/21 120  
2 صنایع تبدیلی بسته بندی میوه تازه 1400/10/23 سازمان جهاد کشاورزی شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1002/76 120  
3 صنایع تبدیلی بسته بندی چای 1400/10/23 سازمان جهاد کشاورزی شرکت شهرک های صنعتی شفت ناحیه صنعتی خرطوم 1998/73 145  
4 صنایع تبدیلی ذخیره سازی و نگهداری سردخانه بالای صفر 1400/10/23 سازمان جهاد کشاورزی شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1319/92 140  
5 صنایع تبدیلی بسته بندی انوع
 گیاهان دارویی
1400/12/19 سازمان جهاد کشاورزی شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 483/35 25  
6 صنایع تبدیلی ذخیره سازی و نگهداری
سردخانه بالای صفر
1400/12/19 سازمان جهاد کشاورزی شرکت شهرک های صنعتی شفت ناحیه صنعتی خرطوم 5238 600
7 صنایع تبدیلی ذخیره سازی و نگهداری
سردخانه بالای صفر
1400/12/19 سازمان جهاد کشاورزی شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 5132/66 600
8 صنایع تبدیلی بسته بندی برنج غلات خشکبار 1400/12/19 سازمان جهاد کشاورزی شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 1736/22 100
9 صنایع تبدیلی بسته بندی قند و شکر
و شیرین کننده ها
1400/12/19 سازمان جهاد کشاورزی شرکت شهرک های صنعتی رشت ناحیه صنعتی لشت نشا 439/56 27
10 صنایع تبدیلی بسته بندی گلاب و عرقیات 1400/12/19 سازمان جهاد کشاورزی شرکت شهرک های صنعتی شفت ناحیه صنعتی خرطوم 1709 55
11 صنایع تبدیلی بسته بندی انواع گیاهان دارویی 1400/12/19 سازمان جهاد کشاورزی